0543 953 53 53 dr.m.akyildiz@hotmail.com

Kalp Kapağı Ameliyatları

Kalp Kapağı  Ameliyatları:

Kalp kapak cerrahisi hastalıklı kalp kapakçıklarını onarmak veya değiştirmek için kullanılan bir işlemdir. Son yıllarda, hastalıklı kalp kapakçıklarının cerrahi tedavisinde büyük gelişmeler olmuştur. Tanısal testler, kapak hastalığının yeri, türü ve derecesini belirlemeye yardımcı olur.

Bu testlerin sonuçları, kalbin anatomik yapısı, yaşınız ve yaşam tarzınız; sizin için en iyi olacak kalp kapak cerrahisi prosedürünün ne olacağına karar verebilmek için kardiyoloğunuza, cerrahınıza ve size yardımcı olacaktır.

–        Kalp kapak cerrahisi için minimal invaziv yaklaşımlar
–        Kapak tamiri ameliyatları
–        Kapak replasmanı ameliyatları

Doğru, gerekli ve yeterli ilaçlar kullanarak,  düzenli doktor kontrolleri ile ve daha fazla hasara karşı kalp kapağını korumak için   gerektiğinde, doğru  zamanda, doğru tanıyla ve en uygun yöntemle kalp kapakçığı ameliyatı olarak    kalp kapağı hastalıkları  en iyi şekilde tedavi edilebilir.

Geleneksel kalp kapak cerrahisi

Geleneksel kalp kapakçığı ameliyatı sırasında cerrah, sternuma (göğüs kemiğine) kemiğin orta kısmından bir kesi yaparak, kalbe doğrudan erişim sağlar. Cerrah daha sonra hasta kalp kapağı tamiri ya da replasmanı prosedürüne geçer. Bu yaklaşım kullanımda kalır iken, bugün izole kapak hastalığı olan hastaların çoğu minimal invaziv teknikler ile tedavi edilebilir.

Minimal invaziv kalp kapak cerrahisi

Minimal invaziv cerrahi, küçük kesiler ile yapılan bir cerrahi  türüdür. Bu tip ameliyatlar, kan kaybını, cerrahi travmayı ve hastanede kalış süresini azaltır. Kalp kapak ameliyatları, en sık yapılan minimal invaziv işlemlerdendir. Doktorunuz sizin minimal invaziv kapak cerrahisi için bir aday olup olmadığınızı görmek için ameliyat öncesinde tanı testleri ile sizi gözden geçirecektir.

Genellikle  kalp cerrahı, kardiyolog ve anestezi uzmanı transösofajiyal ekokardiyografi incelemesini operasyon sırasında yaparak,  ameliyat öncesi ve sonrası kapak fonksiyonlarını belirlemeye çalışırlar.

Mitral Kapak Onarımı

Mitral kapak onarımı, mitral kapak yetersizliği olan hastaların çoğu için en iyi seçenektir.

Mitral kapak tamirine özel ilgi duymaktayız.

Bunun bir sonucu olarak, kliniğimizde, hemen hemen tüm mitral yetersizlik vakalarında, öncelikle kapağı değiştirmek yerine mitral kapak tamiri yapılmaya çalışılır.

İzole mitral kapak sorunları olanlar için, operasyonların çoğunluğu hızlı bir iyileşme sağlamak  amacıyla minimal invaziv yapılmaktadır.

Mitral kapak tamiri, hemen hemen tüm hastalar için en iyi seçenektir.

Mitral kapak tamiri genellikle kalp fonksiyonlarının daha iyi korunması,  inme ve enfeksiyon gibi komplikasyon risklerinin daha düşük olması ve kan sulandırıcı ilaçların (antikoagülan ilaçların) uzun süreli kullanım ihtiyacını ortadan kaldırması nedenleriyle daha iyi  erken ve geç dönem sağkalım oranı  ( daha uzun ömür !)  sağlar.

Minimal İnvaziv  Kapak Operasyonları

–        Kısmi sternotomi ile
–        Sağ torakotomi ile
–        Koltukaltı ve video asist endoskopik cerrahi teknik ile gerçekleştirilebilir.

Bugün, kliniğimizde neredeyse tüm kapak operasyonları göğsün sağ tarafından, koltukaltı bölgesinde 6-8 cm.lik bir kesi yoluyla yapılabilmektedir.

Birçok durumda, endoskopik görüntüleme teknikleri ve aletler kullanılarak kesi boyutu daha da küçültülebilir, video asist endoskopik cerrahi tekniği ile operasyon daha kolay, konforlu ve güvenli  yapılabilmektedir.

kalp-kapak-ameliyati-1

 

Minimal invaziv yaklaşımlar,  izole mitral kapak ya da mitral kapak cerrahisi ile birlikte aort kapak veya triküspit kapak cerrahisi gerektiren hastalar için de kullanılabilir.

Perkütan (deri yoluyla) mitral kapak tamiri yaklaşımları, gelecekte ek tedavi seçeneği olabilir.

Mitral kapak onarımı

kalp-kapak-ameliyati-2

Komissürotomi: Füzyona uğramış kapakçıklar, kapak açıklığını genişletmek için kesilerek ayrılır.

Dekalsifikasyon:  Kalsifikasyonlar, kapakçıkların daha esnek olabilmesi ve daha uygun kapanabilmesi için temizlenir. 

Triangular veya quadrianguler reseksiyon:  Mitral kapakçıkların bir kısmı yelken hareketi yaparsa ve sol atrium içine  geri akım oluşursa, kapakçıkların daha iyi kapanabilmesi için, kapakçıktan bir segment kesilir ve kesilen kenarları birbirine tekrar dikilir.

 

Anuloplasti:  Kapak  halkası çok geniş ise anulus etrafınına bir halka dikilerek desteklenir, böylece anulus halka ile sıkılarak, küçültülerek yeniden şekillendirilir.

Halka doku veya sentetik malzemeden yapılabilir.

Yama ile kapakçıkların onarımı:  Cerrah yaralanmış, yırtılmış veya delinmiş kapakçıklara, doku yamaları ile onarım yapabilir.

kalp-kapak-ameliyati-4

Eğer aort veya pulmoner kapak hastalığı varsa, kalp cerrahisi genellikle kapağın değiştirilmesini önerir. Bazı durumlarda, aort kapak tamir edilebilir.

Aort kapak tamiri:  Eğer iki yaprakçıklı aort kapağı  (üç yerine iki kapakçık) varsa, cerrah kapakçıkların daha kolay açılmasını ve kapanmasını sağlamak için aort kapakçıklarını yeniden şekillendirerek aort kapağını onarabilir.

Anulus Desteği, aort kapak onarımı için de uygulanabilir.

kalp-kapak-ameliyati-5

 

Protez Kalp Kapağı Replasmanı Ameliyatı

Kapak tamiri iyi bir seçenek değilse, doktorunuz kapağı değiştirmeyi tercih edebilir.

Doğal kapak çıkarılır ve yeni bir kapak,  doğal kapağın halkasına dikilir.

Yeni kapak, mekanik ya da biyolojik olabilir.

Mekanik Kapak Replasmanı

Mekanik kapak tamamen vücut tarafından iyi tolere edilir, mekanik parçalardan imal edilmiştir. Çift kapakçıklı kapaklar en sık kullanılır.

Bu kapaklar, polyester kumaş ile kaplanmış bir halka içindeki iki karbon kapakçıktan oluşur. Mekanik kapakların avantajları ve sakıncaları vardır.

St. Jude Medical Mekanik Kalp Kapağı

St. Jude Medical®Regent mekanik kalp kapağı, aort kapak replasmanı için kullanılabilir.

Standart St. Jude Medical ® mekanik kalp kapağı, aort ve mitral kapak pozisyonlarında kullanılır.

St Jude protez kalp kapağı, ilk çift kapakçıklı mekanik kalp kapağıdır (St. Jude Medical®(SJM)).

Bu protez kapağın, son 3 onyıla yayılan mükemmel bir cerrahi sonuç sicili vardır. Bu çift kapakçıklı mekanik protez kalp kapağı, pirolitik karbondan tasarlanmış ve üretilmiştir

Carbomedics Protez Kalp Kapağı (CPHV™)

kalp-kapak-ameliyati-7
Carbomedics çift kapakçıklı mekanik kalp kapakları da çeşitli üretmektedir.

Top Hat Supra-Anuler kapak,  aort kapak replasmanı için kullanılır.

Standart kapak,  mitral kapak replasmanı için kullanılır.

Üçüncü bir kapak, Reduce R Aort Kapak, aort kapak replasmanı için kullanılabilmektedir.

Kapak gövdesi ve kapakçıklar,  Carbomedics mühendisleri tarafından altmışlı yıllarda keşfedilen eşsiz bir karbon şekli olan Pyrolite karbondan üretimiştir. Karbon gövde güçlendirilmiş titanyum banda bağlıdır ve titanyum band PET kumaş dikiş halkasına bağlıdır. Pyrolite biyouyumludur

Avantajları: Mekanik kapaklar çok dayanıklıdır,  ömür boyu kullanım için tasarlanmışlardır.

Dezavantajları: Yapay malzeme nedeniyle, mekanik kapak replasmanı yapılan hastalar,bir kan sulandırıcı (antikoagülan) ilaç ile ömür boyu tedavi gerektirir.

Kanın pıhtılaşma aktivasyonunu geciktiren kan sulandırıcı (örneğin warfarin veya Coumadin gibi) ilaçlar vardır. Bu ilaçlar, mekanik kapak üzerinde oluşabilen, bir kalp krizi ya da felce neden olabilen pıhtılaşmayı önlemeye yardım ederler.

Doku Kapakları (aynı zamanda biyolojik veya biyoprotez kapak olarak da adlandırılır):

Doku kapakları,  insan ya da hayvan dokusundan imal edilmektedir.

Bazı kapaklar, kapaçıklara destek vermek  ve anulusa yerleştirmeye yardımcı olmak için bazı yapay parçalara sahip olabilir.

Doku kapaklarının üç tipi vardır:

Domuz doku,  sığır doku  ve  insan (allogreft ya da homogreftler):

Stentli Domuz Doku Kapakları
kalp-kapak-ameliyati-8

Stentli Domuz doku kapakları, domuz doku kapaklarının ilk nesil üretimidir,  30 yıldan fazla kullanılmaktalardır.

Kapaklar, doğal domuz aort kapağından yapılır, aort veya mitral kapak replasmanı için kullanılabilir. Bu kapaklar kesilir, daha sonra yüksek basınçta tamponlu gluteraldehit ile sabitlenir.

Kapaklar esnek stentlerin üzerine monte edilmiştir. Kapağın anulusu kesintisiz bir örgü  politetrafloroetilen kumaş ile kaplıdır. Bu malzeme, implante edilen kapağın etrafında iyileşmeye ve doku oluşumunu kolaylaştırmaya  yardımcı olur.

Stentsiz Domuz Doku Kapakları
kalp-kapak-ameliyati-9

Stentsiz domuz doku kapağı,  aort kapak replasmanı için kullanılır.

Kapak doğal domuz aort kapağından yapılır, düşük basınçta tamponlu gluteraldehit çözeltisi içinde sabitlenir. Hiçbir stent veya sentetik dikiş halkası  kullanılmaz. Bu nedenle, bu kapaklar,  homogreft kapağa çok benzerdir. Bu kapakları, teknik olarak implante etmek daha zordur, ama küçük hipertrofik kalbi olan hastalarda kullanışlıdır.

Carpentier-Edwards PERIMOUNT Perikard Biyoprotez

Son üretilen kalp kapakçıkları
kalp-kapak-ameliyati-10

Bu kapak, sığır perikardiyal dokusundan yapılmıştır, bir tamponlu glutaraldehid çözeltisi içinde korunur. Kapağı hastaya kolayca implante edebilmeyi sağlamak için cerraha yardımcı olan  esnek bir çerçeve ve kalıp silikon kauçuk bir dikiş halkası üzerine monte edilmiştir

Çerçeve ve dikiş halkası, örgü politetrafloroetilen (PTFE) kumaş ile kaplanmıştır.

Aortik perikard bioprostez kapak 1981 yılından beri Uluslararası ve 1991 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri’nde implante edilmektedir. 2000 yazında, Carpentier-Edwards mitral pozisyon için bir PERIMOUNT bioprotez kapak üretti.

Bu kapağın yararı, geliştirilmiş dayanıklılıktır, bu dayanıklılık perikard kullanımı ve kapak tasarımında yer alan spesifik biyomühendislik ile ilgilidir.

Aort Kapak Allogrefti – Homogreft Kapak

kalp-kapak-ameliyati-11
Homogreft  (Allogreft),  bağışlanan bir insan kalbinden çıkarılan ve steril koşullar altında dondurularak korunmuş bir doğal kapaktır.

Homograftlar,  özellikle aort kökü hastalıklarında ya da enfeksiyonlarında, aort kapak replasmanı için ideal kapaklardır.  Kalbin doğal anatomisi korunur ve hastanın herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekmez. Sınırlı sayıda elde edilebilmesi büyük bir dezavantajtır.

Ross Prosedürü

Ross prosedürü, hastanın pulmoner kapağını aort kapak pozisyonuna değiştirmeyi ve sonra pulmoner homogreft yerleştirmeyi içerir. Bu çok karmaşık bir işlemdir, ancak özellikle aort kapak hastalığı olan genç hastalar için birçok faydası vardır. Ross Prosedürü gibi teknikler,

kalbin doğal fonksiyonu korunarak, kapak hastalığını tedavi edebilmeyi amaçlayan cerrahların yenilikçi yollarının örnekleridir.

Biyolojik kapakların avantajları ve dezavantajları vardır.

Avantajları: Atrial fibrilasyon gibi diğer koşullara sahip olmadıkça çoğu hastanın, ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekmez.

Dezavantajları: Biyolojik kapaklar, geleneksel olarak, özellikle genç insanlarda, mekanik kapaklar  kadar  dayanıklı kabul edilmezler.  İlk üretilen biyolojik kapaklar genellikle yaklaşık 10 yıl sonra yeniden değiştirilmeyi  gerektiriyordu. Ancak, PERIMOUNT biyoprotez aort kapak üzerindeki son çalışmalar, bu kapakların fonksiyonlarında azalma olmaksızın en az 17 yıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Bu, biyolojik kapakların dayanıklılığında yeni bir kilometre taşını temsil etmektedir.

Bir biyoprotez veya mekanik kapak seçim kararı, hastanın tercihine bağlıdır. Genç hastalar, yaşamları boyunca yeniden bir ameliyat olasılığına karşı, yaşamları boyunca bir kan sulandırıcı ilaç (coumadin) kullanma rahatsızlığı arasında bir tercih yapmak zorundadır. Hastalar 60 yaşından büyükse, sığır perikard biyoprotez kapakları muhtemelen  yaşam süresi boyunca kullanabileceklerdir.

Çoğu zaman, kapak cerrahisi diğer işlemler ile (bypass ameliyatı veya atriyal fibrilasyon tedavi işlemleri ile) kalp hastalığını tam olarak tedavi etmek için birleştirilebilir.

Kllinğimizdeki ekip yaklaşımı; hastaya, kapak prosedürü öncesi, sırası  ve sonrasında iyi bakım almayı destekler.